Ακίνητα

Τα ακίνητα είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά την καθημερινότητα όλων μας, από το οποίο πολλά και ποικίλα ζητήματα μπορεί να προκύψουν που απαιτούν ολοκληρωμένες νομικές λύσεις, που το Γραφείο μας με εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη εμπειρία, είναι σε θέση να σας προσφέρει.

Για την προστασία και ασφάλεια της ακίνητης περιουσίας σας, για τα νόμιμα δικαιώματά σας σε μισθώσεις ακινήτων, για την αποφυγή προστίμων και κυρώσεων και οτιδήποτε άλλο, το Γραφείο μας θα σας προσφέρει την σωστή νομική καθοδήγηση και συμβουλή, εξωδικαστικά και δικαστικά, προκειμένου να φροντίσει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις και τα συμφέροντά σας.

Ενδεικτικά το Γραφείο μας σας παρέχει λύσεις και συμβουλές σε κάθε σας πρόβλημα και ζήτημα και ενδεικτικά οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Μισθώσεις (ιδιωτικές, επαγγελματικές π.χ. οικία, κατάστημα, γραφείο)
 • Μισθωτικές διαφορές.
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου.
 • Αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος.
 • Αγωγές καταβολής μισθωμάτων και κοινοχρήστων.
 • Αστικές και εμπορικές μισθώσεις.
 • Δωρεές/Γονική Παροχή/Επικαρπία
 • Ακίνητα και έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας.
 • Υποβολή δηλώσεων Κτηματολογίου
 • Διορθώσεις/Ενστάσεις κτηματολογικών εγγραφών.
 • Αγωγές νομής και κυριότητας
 • Ιδιοκτησιακές Διαφορές
 • Απαλλοτριώσεις
 • Αντιπαροχές
 • Σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας
 • Κατάρτιση κανονισμού πολυκατοικίας
 • Κατασχέσεις-Διαταγές Πληρωμών
 • Ανακοπές Διαταγών Πληρωμής