Διαζύγια

Όσο κι αν είναι πλέον κάτι σύνηθες το διαζύγιο ενός ζευγαριού, είναι πάντα μια δύσκολη και δυσάρεστη κατάσταση για όλους και ειδικά για τα παιδιά εφόσον υπάρχουν.

Απαιτείται η ρύθμιση και επίλυση μιας σειράς θεμάτων που πρέπει να τακτοποιηθούν και αυτό είναι κάτι αγχωτικό για όλη την οικογένεια.

Το αν το ζευγάρι που βρίσκεται σε διάσταση θα χωρίσει συναινετικά ή κατ’ αντιδικίαν έχει να κάνει όχι μόνο με την μεταξύ τους σχέση και συνεννόηση, αλλά και με τον χειρισμό της υπόθεσης όλης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κάθε μέρους.

Εμείς αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας και τις νομικές σας δυνατότητες, να μεσολαβήσουμε στις διαπραγματεύσεις και συνεννοήσεις με την άλλη πλευρά και να εξασφαλίσουμε τα δίκαια αιτήματά σας, όσο το δυνατόν καλύτερα, άμεσα και απλά για εσάς, εφόσον είναι εφικτό.

Μας ενδιαφέρει να ακούμε και να υπερασπίζουμε την άποψη και τα αιτήματά σας όσο το δυνατόν καλύτερα με επαγγελματισμό και σεβασμό στις επιθυμίες σας και να προστατεύσουμε πλήρως τα συμφέροντά σας, είτε αυτό γίνει εξωδικαστικά και άρα συναινετικά είτε δικαστικά και άρα κατ’ αντιδικίαν.

Φυσικά φροντίζουμε παράλληλα και όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από ένα διαζύγιο, όπως την επιμέλεια και την διατροφή των τέκνων, την μετοίκηση του ενός πρώην συζύγου από την οικογενειακή στέγη, την ρύθμιση των κοινών περιουσιακών στοιχείων και άλλα.