Διατροφή

Ένα από τα κυριότερα θέματα που πρέπει να ρυθμιστεί από την αρχή της διάσπασης του συζυγικού βίου, αποτελεί η ρύθμιση της διατροφής των τέκνων και της πρώην συζύγου σε κάποιες περιπτώσεις όπου προβλέπει ο νόμος.

Η ρύθμιση της διατροφής είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν πολύ συχνά διαφωνίες και εντάσεις και γι’ αυτό εμείς με τις γνώσεις και την εμπειρία μας, φροντίζουμε να σας βοηθήσουμε να λύσετε το θέμα αυτό όσο πιο απλά και εύκολα γίνεται εξωδικαστικά ή και δικαστικά αν χρειαστεί.

Με γνώμονα πάντα και πάνω από όλα το συμφέρον, τις ανάγκες και την αξιοπρέπεια του παιδιού, διεκδικούμε, πρώτα εξωδικαστικά, μηνιαία διατροφή ικανή να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες, με την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας, εκτός κι αν λόγω έλλειψης διάθεσης συνεννόησης δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η δικαστική οδός.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, πως αν δεν υπάρχει τρόπος να επέλθει συμφωνία για την διατροφή, προχωρούμε άμεσα σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα σχετικά με την ρύθμιση του θέματος της διατροφής, ούτως ώστε μέχρι την εκδίκαση της αγωγής για την διατροφή, να είστε εξασφαλισμένοι.