Επιμέλεια / Γονική μέριμνα τέκνου

Ένα από τα συνήθως πιο δύσκολα και ψυχοφθόρα ζητήματα μετά την διάσπαση της συμβίωσης του ζευγαριού, είναι η επιμέλεια του τέκνου και πολλές φορές και η γονική του μέριμνα, καθώς εκεί, όπως συνήθως συμβαίνει, υφίστανται οι μεγαλύτερες προστριβές και διαφωνίες των δύο γονέων, όταν ειδικά λόγω έλλειψης συνεννόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ τους, αλλά και σε περίπτωση κακής και προβληματικής συμπεριφοράς του ενός, δημιουργούνται προβλήματα στα συμφέροντα του τέκνου.

Στο σημείο αυτό αναλαμβάνουμε εμείς να σας απαλλάξουμε από αυτό το άγχος με την μέγιστη ταχύτητα και εξασφάλιση, προκειμένου η νέα σας ζωή να βρει την ηρεμία και την ισορροπία που της χρειάζεται άμεσα, με γνώμονα πάνω από όλα το συμφέρον του παιδιού, με την ανάθεση της επιμέλειας στον ένα από τους δύο γονείς, ή και της ρύθμισης της γονικής μέριμνας, όπως είπαμε αν χρειάζεται, διότι δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ακόμη και ενδοοικογενειακής βίας.

Το ζήτημα αυτό επειδή αφορά πολλές πτυχές της καθημερινότητας του παιδιού αλλά και του γονέα, άπτεται της μεγάλης μας προσοχής και φροντίδας για όλα τα ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, ιδίως σε περίπτωση δυστροπίας και ασυνεννοησίας με τον άλλο γονέα και τα οποία σας βοηθάμε εμείς με τις γνώσεις μας και την καθοδήγησή μας, προκειμένου να επιλύονται όλα άμεσα και εύκολα, είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά όπου απαιτείται.

Καθήκον μας να εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματά σας και τα συμφέροντά σας και πάνω από όλα του παιδιού σας, απαλλάσσοντάς σας από την ψυχολογική πίεση και άγχος, αναλαμβάνοντας νομικά την διευθέτηση όλων των θεμάτων σας για εσάς.