Κληρονομικές διαφορές

Τα κληρονομικά θέματα, ενδέχεται ελλείψει συνεννόησης μεταξύ των συγγενών του θανόντος, να γίνουν πολύπλοκα και δύσκολα και μπορεί να δημιουργήσουν πολύ δυσάρεστες καταστάσεις και προβλήματα.

Η διανομή της ακίνητης ειδικά περιουσίας ενός προσώπου που δεν άφησε διαθήκη, αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει αφήσει, πολλές φορές δημιουργεί δυσαρέσκειες και αντιδράσεις που θα πρέπει να λυθούν νομικά, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που ο θανών έχει αφήσει χρέη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην επίλυση των θεμάτων που αντιμετωπίζετε, σε συνεργασία με επιστημονικό επιτελείο που αποτελείται από λογιστή, συμβολαιογράφο, οικονομολόγο, πολιτικό μηχανικό και σύμβουλο ακινήτων, προκειμένου να δώσουμε άμεσες λύσεις σε όλα σας τα ζητήματα, είτε περιουσιακά είτε και οικονομικά.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Αποδοχή/ Αποποίηση κληρονομιάς.
  • Δημοσίευση/Ακύρωση/ Προσβολή διαθήκης.
  • Κήρυξη Διαθήκης κυρίας
  • Ακύρωση αποποίησης κληρονομιάς.
  • Διανομή κληρονομιαίας περιουσίας.
  • Αναγνώριση νόμιμης μοίρας/Προσβολή κληρονομικού δικαιώματος.
  • Ανατροπή Δωρεάς.
  • Παροχή κληρονομητηρίου.