Οικογενειακές διαφορές

 • Οικογενειακές διαφορές
 • Διαζύγιο (συναινετικό και κατ’ αντιδικίαν)
 • Διατροφή τέκνων
 • Διατροφή συζύγου
 • Επιμέλεια/Γονική μέριμνα τέκνου
 • Επικοινωνία ανήλικων τέκνων με τους γονείς και τους συγγενείς τους
 • Διατροφή τέκνων και πρώην συζύγου
 • Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας.
 • Περιουσιακά στοιχεία (αποκτήματα)
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Υιοθεσία ανηλίκου/ενηλίκου
 • Σύμφωνο συμβίωσης

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε ζήτημα που προκύπτει από το πολύ συνηθισμένο φαινόμενο του διαζυγίου, συναινετικού σε συμβολαιογράφο ή κατ’ αντιδικίαν ενώπιον των δικαστηρίων, της επιμέλειας, της γονικής μέριμνας και της διατροφής των τέκνων ή και του/της συζύγου σε κάποιες περιπτώσεις, της επικοινωνίας με του γονιού με το τέκνο του καθώς και συγγενών του τέκνου μαζί τους, καθώς επίσης την τακτοποίηση της μετοίκησης του ενός γονιού από την οικογενειακή στέγη και επιπλέον για την ρύθμιση των κοινών και προσωπικών περιουσιακών στοιχείων των συζύγων, καθώς και την ρύθμιση των αποκτημάτων από τον γάμο.

Όλα αυτά τα θέματα, όσο δυσάρεστα κι αν είναι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τακτοποιηθούν ήδη από την στιγμή της διάστασης σας, όσο πιο απλά, γρήγορα και ανώδυνα γίνεται με σωστή καθοδήγηση, εμπειρία και σεβασμό για την προσωπική σας ζωή, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικα τέκνα.

Η προάσπιση των συμφερόντων σας επιτυγχάνεται άμεσα με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση προσωρινής διαταγής καθώς και αγωγής για την ολοκλήρωση του όποιου αιτήματός μας.

Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζουμε τις ανάγκες σας που έχουν προκύψει από την διάσταση και τον χωρισμό σας, άμεσα με ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή προστασία και ρύθμιση χωρίς χρονοτριβή, τακτοποιώντας σε χρόνο μηδέν τις απαιτήσεις της νέας σας ζωής, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε άγχος και ανησυχία που τυχόν σας διακατέχει.

Σκοπός μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων σας και των παιδιών σας είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά γρήγορα και εύκολα.

Σας παρέχουμε πλήρη και ασφαλή καθοδήγηση σε όλα τα νομικά ζητήματα που τυχόν θα προκύψουν στην καθημερινότητά σας από την διάσταση και το διαζύγιό σας, παρέχοντας σας άμεσες και πρακτικές λύσεις για όλα τα θέματα.

Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που υπάρχουν και για την αντιμετώπιση των οποίων έχουμε μεγάλη εμπειρία και γνώση για την προστασία την δική σας και των αγαπημένων σας προσώπων τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο.

Άλλες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στην ζωή σας και στις οποίες μπορούμε να σας βοηθήσουμε με εμπεριστατωμένη και σωστή νομική καθοδήγηση αφορούν την πατρότητα του τέκνου με εκούσια ή δικαστική αναγνώριση ή και την προσβολή της πατρότητας του τέκνου, υιοθεσία ανηλίκου τέκνου ή ενηλίκου, δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου, σύμφωνο συμβίωσης και άλλα.