Περιουσιακά στοιχεία / Αποκτήματα

Μετά την διάσταση των συζύγων, είτε μετά την ρύθμιση της επιμέλειας και διατροφής των τέκνων είτε παράλληλα με αυτά, τίθεται προς επίλυση το ζήτημα της κοινής περιουσίας των συζύγων ή και των αποκτημάτων από τον γάμο.

Επειδή η πράξη δείχνει ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν συνήθως τεράστιες διαφωνίες μεταξύ των πρώην συζύγων, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε και να επιλύσετε πλήρως το ζήτημα αυτό, με εμπεριστατωμένη νομική καθοδήγηση και εξασφάλιση.

Η σωστή και πλήρης ενημέρωσή σας για τα δικαιώματά σας και ο τρόπος εξασφάλισής τους με την βοήθειά μας, είναι η πρώτη ενέργεια που οδηγεί και στην προστασία των συμφερόντων σας.

Εννοείται, πως πάντα η προσπάθεια συνεννόησης με τον πρώην σύζυγο και η εύρεση συμβιβαστικής λύσης είναι η πρώτη μέριμνα, αν όμως αυτό δεν επιτευχθεί λόγω μη καλής διάθεσης από την άλλη πλευρά, επιδιώκουμε με σθένος κάθε δυνατή προσπάθεια για το επιθυμητό αποτέλεσμα με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την προστασία των συμφερόντων σας στις δικαστικές αίθουσες.

Με επαγγελματισμό και σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματά σας που πρέπει να εξασφαλιστούν νομικά, επιδιώκουμε την προάσπιση αυτών με την ίδια διάθεση είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγάλη απαίτηση, αρκεί να επιτυγχάνουμε την πλήρη ικανοποίησή σας.