Ποινικά

 • Υπεράσπιση
 • Πολιτική Αγωγή
 • Ανάκριση
 • Προανάκριση
 • Μηνύσεις
 • Εγκλήσεις
 • Υπομνήματα
 • Διαδικαστικές Πράξεις
 • Προσφυγές κατά την προανάκριση
 • Παράσταση σε όλα τα Ποινικά Δικαστήρια
 • Αυτόφωρες Διαδικασίες

Ενδεικτικά, αδικήματα που αναλαμβάνει το Γραφείο μας είναι τα εξής:

 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Απάτη
 • Σωματική βλάβη
 • Εξύβριση
 • Δυσφήμιση
 • Συκοφαντική Δυσφήμιση
 • Τροχαία
 • Παρενόχληση
 • Προστασία Ανηλίκων