Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά / Τραπεζικό Δίκαιο

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Προστασία καταναλωτή
 • Αιτήσεις Μικροδιαφορών
 • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής.
 • Αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
 • Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής
 • Είσπραξη απαιτήσεων και έκδοση διαταγών πληρωμής.
 • Ανακοπές Κατασχέσεων
 • Ανακοπές Πλειστηριασμών
 • Εξωδικαστικές Ρυθμίσεις Οφειλών με τις Τράπεζες
 • Αιτήσεις Μικροδιαφορών

Το Γραφείο μας έχει τεράστια εξειδίκευση και εμπειρία επί των υποθέσεων σχετικά με ρύθμιση οφειλών στον Νόμο Κατσέλη (Νόμος 3869/2010) για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, αλλά και σε εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών με τις τράπεζες και διάφορα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς έχει ασχοληθεί με τον νόμο αυτόν ήδη από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του.

Διαθέτουμε επίσης πολυετή πείρα σε υποθέσεις Ανακοπών κατά Διαταγών Πληρωμής ή Πράξεων Αναγκαστικής Εκτέλεσης που διενεργούνται από τράπεζες για την είσπραξη απαιτήσεών τους που απορρέουν από τραπεζικά δάνεια, αλλά και από ιδιώτες για τις δικές τους απαιτήσεις.

Το Γραφείο μας, με πολυετή εμπειρία, μεγάλη κατάρτιση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου, έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες και αποτελεσματικότητα στην προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων του, πετυχαίνοντας πολύ σημαντικές Ρυθμίσεις Οφειλών μέσω δικαστικών αποφάσεων και εξωδικαστικών Ρυθμίσεων, προστατεύοντάς τους από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς της περιουσίας τους.

Έχουμε πετύχει μέχρι και 100% κούρεμα των οφειλών των εντολέων μας, όπως επίσης έχουμε να πετύχει πολύ μεγάλο ποσοστό Ακυρώσεων Διαταγών Πληρωμής που εκδόθηκαν από Τράπεζες και έχουμε εμποδίσει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων.

Επιπλέον, έχουμε να επιδείξουμε πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και στις Εξωδικαστικές Ρυθμίσεις Δανείων με τις τράπεζες, με άκρως συμφέρουσες και βιώσιμες λύσεις για τους πελάτες μας όχι μόνο ώστε να μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς στις μηνιαίες καταβολές τους, αλλά και με ελάφρυνση του χρέους τους, ώστε να προστατευθεί εξωδικαστικά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Αναλαμβάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας, όπως επίσης και την Ηλεκτρονική Αίτηση Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών για τραπεζικές, δημόσιες και ιδιωτικές οφειλές.

Επιτυγχάνουμε την προστασία της ακίνητης περιουσίας σας ήδη από το προδικαστικό στάδιο της διαδικασίας και σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση και προστασία απέναντι στις εισπρακτικές εταιρείες που τόσο σας ταλαιπωρούν και σας αγχώνουν.