Διατροφή συζύγου από σύζυγο μετά το διαζύγιο ή την διάσταση

  

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Νόμος προβλέπει την δυνατότητα διατροφής σε σύζυγο μετά το διαζύγιο ή ακόμα και αν το ζευγάρι βρίσκεται απλώς σε διάσταση.


1) Υπάρχει υποχρέωση του ενός συζύγου να διατρέφει τον άλλον ακόμη και αν βρίσκονται σε διάσταση;
Ο Νόμος προβλέπει ότι ακόμα κι αν το ζευγάρι δεν έχει χωρίσει με διαζύγιο και βρίσκονται απλώς σε διάσταση, ο σύζυγος που έχει ανάγκη δικαιούται να αξιώσει διατροφή από τον άλλον σύζυγο και ο άλλος σύζυγος, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να υποχρεωθεί να τον διατρέφει. Επίσης, μπορεί να συμφωνηθεί και εξωδικαστικά να παρέχει διατροφή ο ένας σύζυγος στον άλλον που έχει ανάγκη.


2) Με ποιο τρόπο μπορεί να αξιώσει ο ένας σύζυγος από τον άλλον διατροφή, ακόμη και αν βρίσκονται σε διάσταση;
Αν αρνείται ο ένας σύζυγος να καταβάλλει διατροφή στον άλλον που έχει ανάγκη και δικαιούται, μπορεί ο άλλος σύζυγος ακόμη και ο εν διαστάσει, να αξιώσει διατροφή δικαστικά και να οριστεί ποσό διατροφής με δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο σύζυγο. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου μπορεί επίσης να συμφωνηθεί διατροφή προς τον άλλον σύζυγο και να καταγραφεί με μεταξύ τους έγγραφη συμφωνία. Ποσό διατροφής, φυσικά μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και οι εν διαστάσει σύζυγοι.

3) Υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται διατροφή στον άλλον σύζυγο ακόμη και στον εν διαστάσει;
Δικαίωμα για διατροφή έχει ο άπορος σύζυγος, όχι απαραίτητα αυτός που δεν έχει καθόλου εισοδήματα και υποχρέωση παροχής, έχει ο σύζυγος που είναι εύπορος και μπορεί να στηρίξει τον άλλον σύζυγο οικονομικά.

4) Τι διατροφή μπορεί να αξιώσει ο ένας από του δύο συζύγους από τον άλλον;
Το ποσό της διατροφής κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου συζύγου, τις οικονομικές δυνατότητες του υπόχρεου συζύγου και κατά καιρούς το ποσό διατροφής μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται ή και να παύσει τελείως.

5) Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται δεκτή η αξίωση διατροφής συζύγου;
Α) Στην περίπτωση που ο σύζυγος έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και αδυνατεί να βρει κάποια εργασία ή να βρει κάποια οικονομικά συμφέρουσα εργασία που να καλύπτει τα έξοδά του παιδιού και τα δικά του,
Β) Στην περίπτωση που ο σύζυγος αδυνατεί να βρει κάποια εργασία για να καλύψει τις ανάγκες του είτε λόγω προβλημάτων υγείας του, είτε λόγω της ηλικίας του,
Γ) Στην περίπτωση που ο σύζυγος αδυνατεί να βρει κάποια σταθερή εργασία ή πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του ή χρειάζεται η ολοκλήρωση κάποιας εκπαίδευσης για να μπορέσει να εργαστεί, όχι όμως για πάνω από 3 χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου
Δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει το δικαστήριο, ότι πρέπει να καταβληθεί διατροφή στον σύζυγο.

6) Μπορεί να αξιώσει διατροφή ο σύζυγος που φταίει για την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, από τον άλλον σύζυγο;
Ο σύζυγος που έχει διακόψει την έγγαμη συμβίωση χωρίς εύλογη αιτία, δεν δικαιούται να αξιώσει διατροφή από τον άλλον σύζυγο, ακόμη και αν έχει οικονομική ανάγκη για διατροφή.
Ωστόσο, ο σύζυγος που έχει την οικονομική δυνατότητα και είναι πιο εύρωστος οικονομικά από τον άλλον σύζυγο, ακόμα και αν διακόπτει την έγγαμη συμβίωση με εύλογη αιτία, υποχρεούται να παρέχει διατροφή στον άλλον σύζυγο που είναι οικονομικά ασθενέστερος και έχει ανάγκη από διατροφή.

7) Μέχρι πότε παρέχεται διατροφή στον πρώην ή εν διαστάσει σύζυγο;
Η διατροφή μπορεί να παρέχεται μέχρι να πραγματοποιηθεί νέος γάμος του δικαιούχου συζύγου ή να συναφθεί Σύμφωνο Συμβίωσής του με άλλο πρόσωπο. Επίσης, η υποχρέωση διατροφής παύει με τον θάνατο του δικαιούχου συζύγου, ωστόσο δεν παύει με τον θάνατο του υπόχρεου, καθώς αυτή η υποχρέωση μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τον νόμο.

Αυτό που απαιτείται στην αξίωση διατροφής από σύζυγο είναι ο λεπτός χειρισμός και η σωστή καθοδήγηση από έναν έμπειρο δικηγόρο στα οικογενειακά ζητήματα, που με ενδιαφέρον και γνώσεις να χειριστεί μια τέτοιου είδους υπόθεση, καθώς ζήτημα σαν αυτό συνήθως προκαλεί μεγάλες εντάσεις μεταξύ των συζύγων και πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά τόσο εξωδικαστικά όσο και δικαστικά μέχρι να επέλθει το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Το Γραφείο μας με την εμπειρία και τις γνώσεις του, σας εγγυάται την καλύτερη φροντίδα και το καλύτερο αποτέλεσμα της υπόθεσής σας, για να μπορείτε να είστε ήσυχοι και ξέγνοιαστοι.

Τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε απορία και ραντεβού στο 2310553112 και 6942203576.

ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310553112, 6942203576