ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

                                              

 • Τι είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης;

Το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι ένας τρόπος επισημοποίησης μιας σχέσης, αντί για την τέλεση θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου.

 • Πως πραγματοποιείται το Σύμφωνο Συμβίωσης;

Το Σύμφωνο Συμβίωσης πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των μερών, του ζευγαριού δηλαδή, με την αυτοπρόσωπη παρουσία και υπογραφή τους στον συμβολαιογράφο. Κατόπιν ολοκληρώνεται όπως και ο θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος, με την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου στο Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής του ζευγαριού.

 • Ποιοι μπορούν να συνάψουν Σύμφωνο Συμβίωσης;

Σύμφωνο Συμβίωσης, μπορούν να συνάψουν όσοι έχουν κλείσει τα 18 τους έτη και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί, σύμφωνα με τον νόμο.

 • Ποιοι αποκλείονται από τον νόμο στην δυνατότητα σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης;
 • Όσοι δεν έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια.
 • Όσοι έχουν ήδη συνάψει άλλον γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό ή είχαν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης με άλλο πρόσωπο, χωρίς να έχει λυθεί ακόμα ο γάμος ή το προηγούμενο Σύμφωνο Συμβίωσης.
 • Όσοι έχουν σχέση υιοθεσίας μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετούμενου απαγορεύεται η σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την τέλεση γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
 • Όσοι είναι συγγενείς εξ αίματος έως τετάρτου βαθμού, δηλαδή απαγορεύεται η σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης μεταξύ πρώτων ξαδερφών.

Αν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι άκυρο.

 • Τι ισχύει για την σχέση του ζευγαριού μετά το Σύμφωνο Συμβίωσης;

Ο νόμος αναγνωρίζει, για τις προσωπικές σχέσεις του ζευγαριού, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει κάθε ζευγάρι που έχει τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο, ενώ για τις μη προσωπικές σχέσεις, το ζευγάρι μπορεί ως ένα βαθμό, αν θέλει να ορίσει διαφορετικά τις σχέσεις του και να τις αποτυπώσει στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του Συμφώνου Συμβίωσης που θα υπογράψουν.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι ο νόμος αποκλείει την εκ των προτέρων, δηλαδή πριν από την σύναψη του Συμφώνου Συμβίωσης, παραίτηση του δικαιώματος αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα.

 • Υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα μεταξύ αυτών που θα συνάψουν Σύμφωνο Συμβίωσης;

Ο νόμος προβλέπει ότι υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα μεταξύ των μερών, ωστόσο μπορούν τα μέρη να παραιτηθούν από την νόμιμη μοίρα που προβλέπει ο νόμος και να καταγραφεί αυτή η παραίτηση τους στο Σύμφωνο Συμβίωσης.

 • Τι προβλέπεται για το επώνυμο των μερών και των παιδιών; 

Όσον αφορά τα μέρη, με την σύναψη του Συμφώνου δεν αλλάζει το επώνυμο τους, αλλά μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί το επώνυμο του άλλου αν το επιθυμεί και αν σε αυτό συμφωνεί και το άλλο μέρος. Όσον αφορά το επώνυμο των παιδιών, αυτό θα είναι κοινό για όλα τα παιδιά και θα είναι αυτό που συμφώνησαν και έχουν δηλώσει οι γονείς. Το επώνυμο των τέκνων θα πρέπει να είναι το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων, αλλά όχι πάνω από δύο επώνυμα συνολικά.

 • Τι ισχύει για την Γονική Μέριμνα των τέκνων;

Η Γονική Μέριμνα των τέκνων που γεννήθηκαν από γονείς που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης, ανήκει και ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού.

 • Πως λύεται το Σύμφωνο Συμβίωσης;

Το Σύμφωνο Συμβίωσης λύεται, είτε με α) με συμφωνία των μερών για λύση του Συμφώνου που καταρτίζεται συμβολαιογραφικά και υπογράφουν και τα δύο μέρη αυτοπροσώπως, είτε β) με δήλωση του ενός μέρους προς το άλλο, που καταρτίζεται πάλι συμβολαιογραφικά.

Στην περίπτωση (β), προϋποτίθεται το μέρος που επιθυμεί την λύση του Συμφώνου Συμβίωσης μονομερώς, να έχει καλέσει πρώτα το άλλο μέρος για συναινετική επίλυση του Συμφώνου με Εξώδικη Δήλωση που θα του επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή, τουλάχιστον 3 μήνες πριν την μονομερή συμβολαιογραφική λύση του Συμφώνου Συμβίωσης και εκείνο είτε να αρνήθηκε είτε να αδιαφόρησε.

 • Η σύνταξη του κειμένου που θα αποτελέσει το Σύμφωνο Συμβίωσης που θα υπογραφεί σε συμβολαιογράφο, γίνεται από δικηγόρο, ο οποίος πρέπει να έχει την εμπειρία και τις γνώσεις για την ορθή νομικά και ουσιαστικά σύνταξη του περιεχομένου, το οποίο θα είναι αυτό που θα αποτελεί την βάση εξασφάλισης των δικαιωμάτων σας με το άλλο μέρος, με το οποίο θα ενώσετε τις ζωές σας. Η πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή σας από τον δικηγόρο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, που προκύπτουν από τον νόμο αλλά και από την ελεύθερη βούληση σας, θα πρέπει να αποτυπωθούν σωστά στο Σύμφωνο Συμβίωσης, για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Οπότε η σωστή επιλογή δικηγόρου, είναι πάντα η σημαντικότερη κίνησή σας.

Το Γραφείο μας με την εμπειρία και τις γνώσεις του, σας εγγυάται την καλύτερη φροντίδα και το καλύτερο αποτέλεσμα της υπόθεσής σας, για να μπορείτε να είστε ήσυχοι και ξέγνοιαστοι.

Τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε απορία και ραντεβού στο 2310553112 και 6942203576.

ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310553112, 6942203576