Πλειστηριασμοί ακινήτων: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία

Οι βασικοί πυλώνες του νέου πτωχευτικού – Η ρευστοποίηση περιουσίας και η «δεύτερη» ευκαιρία – Τι επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Πυρετωδώς εργάζεται η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που έχει αναλάβει να συντάξει το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο project, τρέχουν τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, υπό την επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το προσχέδιο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα δοθεί προς έγκριση στους αρμόδιους υπουργούς και μετά θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή, ώστε να ψηφιστεί άμεσα και να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Μαΐου, οπότε λήγει η ισχύς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προστατεύει την α’ κατοικία.

Οι βασικοί άξονες
Η Επιτροπή δουλεύει πάνω στους εξής πυλώνες:

  • Εναρμόνιση του Ελληνικού Πτωχευτικού Δικαίου με την Κοινοτική Οδηγία για τη δεύτερη ευκαιρία και όσα αυτή προβλέπει.
  • Ενσωμάτωση και ενοποίηση του υπάρχοντος Δικαίου.

Σημαντικές αλλαγές
Ο νέος νόμος θα φέρει καταλυτικές αλλαγές στο τοπίο του ιδιωτικού χρέους, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους οφειλέτες. Στο πνεύμα της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019 αλλά και στο πρότυπο του αμερικανικού μοντέλου γρήγορης εξυγίανσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ο νέος νόμος θα προβλέπει τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη για την πληρωμή του χρέους, αλλά και τη «δεύτερη ευκαιρία».

Το νέο πλαίσιο θα είναι έτοιμο και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου. Ωστόσο το τρίμηνο Μαΐου – Αυγούστου θα είναι προσαρμοστικό, με το μηχανισμό στην πλήρη του μορφή να εφαρμόζεται από αρχές Σεπτεμβρίου.

Το θετικό στοιχείο είναι πως ο επιχειρηματίας και ο ιδιώτης θα ξεχρεώνει και θα απαλλάσσεται από όλες τις οφειλές αλλά ταυτόχρονα θα ρευστοποιούνται όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς το νέο πτωχευτικό δεν θα περιλαμβάνει κανενός είδους προστασία. Ζητούμενο παραμένει ακόμα στα πόσα χρόνια θα γίνεται η απαλλαγή από τα χρέη. Η πρόβλεψη της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019 για την αφερεγγυότητα είναι τα τρία χρόνια και επαφίεται στην ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει το χρονικό αυτό διάστημα στη διάρκεια που κρίνει, δηλαδή και συντομότερα της τριετίας. Έτσι μετά την απαλλαγή θα μπορεί ένας επιχειρηματίας να ξεκινήσει μια καινούρια επιχειρηματική δραστηριότητα ή ένας ιδιώτης να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο.

Πλήρης απαλλαγή από τα χρέη
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο θα αντικαταστήσει όλες τις διατάξεις με τις οποίες ρυθμιζόταν μέχρι σήμερα το ιδιωτικό χρέος προς τις τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς πιστωτές. Επομένως θα μπορούν να κάνουν χρήση τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι απλοί ιδιώτες που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πτώχευσης θα πρέπει ή να το ζητήσει ο ίδιος ο οφειλέτης, ή οι δανειστές του, προκειμένου να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται.

Βάσει του νέου νόμου, η πτώχευση μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία θα απαλλάσσει από τα χρέη και θα έχει όφελος τόσο για τον οφειλέτη, όσο και για τους δανειστές του. Αρμόδιο για να κηρύξει την πτώχευση θα είναι το δικαστήριο, το οποίο θα μοιράζει την περιουσία του οφειλέτη αναλογικά σε αυτούς που οφείλει. Έτσι το χρέος του οφειλέτη θα διαγράφεται στο σύνολό του. Αυτό σημαίνει πως θα διαγράφεται οποιοδήποτε ποσό απομένει ως οφειλή μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο οφειλέτης θα «καθαρίζει» από όλα τα χρέη του και θα μπορεί να κάνει μια νέα αρχή, απαλλαγμένος από οικονομικά βάρη. Επίσης η διαγραφή του χρέους θα αφορά την οικογένεια και τους κληρονόμους του οφειλέτη, οι οποίοι δεν θα κληρονομούν το χρέος. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη που θα υπάρχει στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, βάζει τέλος στις αποποιήσεις κληρονομιάς που γίνονται μαζικά μέχρι σήμερα, προκειμένου οι κληρονόμοι να μην φορτωθούν τα χρέη του αποθανόντος. Αναφορικά με τους πιστωτές λόγω της διαγραφής του χρέους, το αντίστοιχο ποσό θα σβήνονται από τα βιβλία τους και συνεπώς δεν θα φορολογούνται.

Έχοντας τη δυνατότητα να σβήσει το παρελθόν των οφειλών του, ο πτωχεύσας θα μπορεί να ανοίξει νέα επιχείρηση μετά από διάστημα έως 3 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.

Επίδομα στέγασης
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρξει μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει όχι την επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου όπως ισχύει σήμερα για όποιον κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά τη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος στέγης για όποιον χάνει την πρώτη του κατοικία, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώνει ένα μέρος του ενοικίου για τη διαμονή στο σπίτι που έχει επιλέξει. Επομένως το επίδομα στέγης θα δίδεται στους οφειλέτες που έχουν χάσει το ακίνητό τους, δηλαδή η ακίνητή τους περιουσία έχει ρευστοποιηθεί μέσω πλειστηριασμού είτε έχει περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτή, δηλαδή της τράπεζας.

Πηγή:NEWSBOMB