Πρόταση για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικογράφων σας, από τον κίνδυνο που απορρέει από το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά εκ μέρους του αντιδίκου.

Όλοι έχουν δικαίωμα να φωτοτυπίσουν τα υποβαλόμενα δικόγραφα και τα σχετικά τους, αλλά εγκυμονούν κίνδυνοι στους οποίους ελάχιστοι αναφέρονται.
Όπως είναι λογικό και όπως ο νόμος και η διαδικασία επιτρέπει, οι αντίδικοι έχουν δικαίωμα μετά την υποβολή προτάσεων και σχετικών, να λαμβάνουν από την γραμματεία το σύνολο των υποβληθέντων από τον αντίδικο εγγράφων κτλ και να οδεύουν προς ένα κατάστημα φωτοτυπιών της απολύτου αρεσκείας τους, όπου και φωτοτυπούν το σύνολο του υλικού που υπέβαλε η αντίδικος πλευρά.
Υπεύθυνος για την ασφάλεια όλου του υλικού σας που παρέλαβε η αντίδικος πλευρά, είναι υποτίθεται ο συνήγορος του σντιδίκου. Πως εξασφαλίζεστε όμως για το ότι:

  1. Από το σύνολο των υποβληθέντων από εσάς εγγράφων, κάποιο ή κάποια, δεν χάθηκαν ή παράπεσαν από τον υπάλληλο του φωτοτυπικού καταστήματος.
  2. Κάποια από αυτά δεν τα εξαφάνισε δολίως η αντίπαλη πλευρά.
  3. Κάποια από αυτά δεν τα παραποίησε δολίως η αντίπαλη πλευρά με την απλούστατη μέθοδο του photoshop, ή ακόμη και με την μέθοδο της πλήρους αντικατάστασης.
  4. Κάποια έγγραφα που δεν τα προσκομίσατε εσείς, τα πρόσθεσε μέσα στο υλικό σας η αντίδικος πλευρά ώστε να λειτουργήσουν εις βάρος σας.
  5. Ακόμη και αν ελέγξετε με το συνήγορό σας όλα τα υποβληθέντα έγγραφα την τελευταία στιγμή, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάπου σε κάποιο από αυτά δεν έχει παραποιηθεί κάτι από την αντίδικο πλευρά.
    Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και γρήγορα και το σύστημα που ακολουθεί εδώ και χρόνια η δικαιοσύνη, δεν ασχολήθηκε καν με το τεράστιο αυτό υπαρκτό ή και εν δυνάμει πρόβλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΛΥΣΗ
Κάθε αντίδικος θα προσκομίζει εις διπλούν το σύνολο των εγγράφων του, χωρίς να προσδιορίζει ποιο είναι για τον δικαστικό λειτουργό και ποιο για τον αντίδικο και ο αντίδικος θα παίρνει ένα από τα δύο πακέτα εγγράφων στην τύχη, οπότε κανείς δεν θα τολμά να μη δώσει δύο πανομοιότυπα πακέτα εγγράφων αφού θα κινδύνευε να μην κρατήσει ο δικαστικός λειτουργό αυτό που τον συμφέρει. Έτσι θα εξασφαλίζεται ότι τα δικόγραφα και τα σχετικά δεν θα κυκλοφορούν στα φωτοτυπικά καταστήματα μετά την υποβολή τους και θα εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους από τυχόν δόλιες πράξεις, ο δε δικαστικός λειτουργός θα είναι σίγουρος, ότι έχει λάβει για να μελετήσει και να αποφανθεί, το σωστό σύνολο των εγγράφων που υπέβαλε ο κάθε ένας από τους αντιδίκους.

Πηγή: Καρδάκου Δήμητρα, Δικηγόρος